Vyhľadávací nástroj opatrení pre vodné útvary

(na zber údajov o realizácii Programu opatrení 3.Vodného plánu Slovenska a vypracovanie Priebežnej správy o pokroku dosiahnutom v zavádzaní plánovaného programu opatrení)

Povrchové vody

Zadajte kód vodného útvaru (napr. SKR0004) a kliknite na tlačítko Ukáž opatrenia:    

-----------------------------------------------------------------------------------------alebo------------------------------------------------------------------------------------------

vyberte názov a kód vodného útvaru a kliknite na tlačítko Ukáž opatrenia:

Názov vodného útvaru povrchovej vody:  Kód vodného útvaru:    

-----------------------------------------------------------------------------------------alebo------------------------------------------------------------------------------------------

vyberte okres a kód vodného útvaru a kliknite na tlačítko Ukáž opatrenia:

                       Okres:  Kód vodného útvaru:    

==============================================================================================================

Podzemné vody

Vyberte kód vodného útvaru a kliknite na tlačítko Ukáž opatrenia:    

-----------------------------------------------------------------------------------------alebo------------------------------------------------------------------------------------------

vyberte názov a kód vodného útvaru podzemnej vody a kliknite na tlačítko Ukáž opatrenia:

Názov vodného útvaru podzemnej vody:

Kód vodného útvaru:    

-----------------------------------------------------------------------------------------alebo------------------------------------------------------------------------------------------

vyberte okres a kód vodného útvaru podzemnej vody a kliknite na tlačítko Ukáž opatrenia:

                       Okres:  Kód vodného útvaru:    

* Formulár na zber údajov o realizácii Programu opatrení 3. Vodného plánu Slovenska je na stiahnutie tu.